AKTUALNOŚCI

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków S.A. uległy zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firm (nazw) Spółek nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółki zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółki umów. Spółki zachowują swoje dotychczasowe adresy, numery NlP, REGON oraz numery KRS.
Kontynuacja prac przy konstrukcjach wysokich

W sierpniu kontynuowano prace rozpoczęte w minionym miesiącu, tj. prowadzono prace związane z budową fundamentów i samym montażem konstrukcji wysokich.


Na poniższym zdjęciu prezentujemy opisany wyżej zakres prac:

Prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem

Kolejne dwie linie zostały skablowane (linie 110kV relacji SE 400/220/110 Grudziądz Węgrowo - GPZ 110/15kV Strzemięcin oraz SE 400/220/110 Grudziądz Węgrowo - GPZ 110/15kV Kwidzyn Celuloza Tor Wschodni). Prac w tym zakresie wymaga jeszcze jedynie połączenie GPZ 110/15kV Kwidzyn Celuloza Tor Zachodni.


Powstają też kolejne fundamenty pod konstrukcje wysokie. Równolegle, rozpoczęto montaż konstrukcji wysokich i elementów odwodnienia terenu.


Na poniższym zdjęciu prezentujemy jak aktualnie wygląda teren stacji z lotu ptaka:
Wystawa o inwestycji w Urzędzie Miasta Grudziądz

Z końcem czerwca, w Urzędzie Miasta Grudziadz udostępniono tablicę informacyjną poświęconą rozbudowie stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo. Dzięki wystawie można dowiedzieć się jak działa stacja, jakie jest jej znaczenie, a także czemu służy realizowana inwestycja.Zakres prac przeprowadzonych w maju

Na stacji rozpoczęły się prace ziemne, w ramach których następuje usuwanie humusu. Zbudowano również pierwsze fundamenty pod konstrukcje wysokie.

Ponadto, przez teren planowanej do rozbudowy rozdzielni 400kV przebiegają 4 linie napowietrzne. Zgodnie z założonymi rozwiązaniami, linie te, na długości kolidującej z planowaną rozbudową, zostaną skablowane. W dniu 19 maja br. załączono pierwszą skablowaną linię relacji Stacja Energetyczna 400/220/110 Grudziądz - GPZ 110/15kV Strzemięcin. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyłączeń trwają prace mające umożliwić skablowanie i załączenie drugiej linii, relacji Stacja Energetyczna 400/220/110 Grudziądz - GPZ 110/15kV Świerkocin.