AKTUALNOŚCI

Prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem

Kolejne dwie linie zostały skablowane (linie 110kV relacji SE 400/220/110 Grudziądz Węgrowo - GPZ 110/15kV Strzemięcin oraz SE 400/220/110 Grudziądz Węgrowo - GPZ 110/15kV Kwidzyn Celuloza Tor Wschodni). Prac w tym zakresie wymaga jeszcze jedynie połączenie GPZ 110/15kV Kwidzyn Celuloza Tor Zachodni.


Powstają też kolejne fundamenty pod konstrukcje wysokie. Równolegle, rozpoczęto montaż konstrukcji wysokich i elementów odwodnienia terenu.


Na poniższym zdjęciu prezentujemy jak aktualnie wygląda teren stacji z lotu ptaka:
Wystawa o inwestycji w Urzędzie Miasta Grudziądz

Z końcem czerwca, w Urzędzie Miasta Grudziadz udostępniono tablicę informacyjną poświęconą rozbudowie stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo. Dzięki wystawie można dowiedzieć się jak działa stacja, jakie jest jej znaczenie, a także czemu służy realizowana inwestycja.Zakres prac przeprowadzonych w maju

Na stacji rozpoczęły się prace ziemne, w ramach których następuje usuwanie humusu. Zbudowano również pierwsze fundamenty pod konstrukcje wysokie.

Ponadto, przez teren planowanej do rozbudowy rozdzielni 400kV przebiegają 4 linie napowietrzne. Zgodnie z założonymi rozwiązaniami, linie te, na długości kolidującej z planowaną rozbudową, zostaną skablowane. W dniu 19 maja br. załączono pierwszą skablowaną linię relacji Stacja Energetyczna 400/220/110 Grudziądz - GPZ 110/15kV Strzemięcin. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyłączeń trwają prace mające umożliwić skablowanie i załączenie drugiej linii, relacji Stacja Energetyczna 400/220/110 Grudziądz - GPZ 110/15kV Świerkocin.

Rozpoczęto prace budowlane

Wydane z początkiem marca pozwolenie na budowę stało się ostateczne z dniem 29 marca br. Na jego podstawie, Wykonawca w kwietniu przystąpił do prac budowlanych na terenie stacji Grudziądz Węgrowo. Aktualnie trwają przygotowania do wyłączenia pierwszej linii 110 kV celem jej skablowania.

Wkrótce rozpoczęcie prac

10 marca 2017 r. Wykonawca pozyskał Pozwolenie na Budowę i Rozbiórkę obejmujące: rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę urządzeń istniejącej stacji wraz z rozbiórką istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, rozbiórką sieci wodociągowej i elektroenergetycznej niskiego napięcia.