AKTUALNOŚCI

Śnieg nie przerwał prac

Styczniowe opady śniegu nie wpłynęły na przebieg prac. W bieżącym miesiącu zakończono montaż urządzeń wysokiego napięcia na trzech gałęziach rozdzielni 400 kV, a także rozpoczęto prace związane z oszynowaniem i uziemieniem aparatury. Jednocześnie dokonano odbioru stanowisk pod nowy autotransformator wraz z drogą umożliwiającą jego transport (kontrukcje wysokie i oszynowanie górne odebrano już w grudniu), co oznacza, że wykonane elementy zostały wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń.

Wykonawca przygotowuje się ponadto do odbiorów kolejnych elementów prac. Aktualnie trwa proces przeprowadzania testów FAT urządzeń i układów obwodów wtórnych. Na poniższych zdjęciach prezentujemy szafy sterownicze, zabezpieczeniowe, które pozytywnie przeszły testy u producenta i oczekują na wjazd na budowę.

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Budowa postępuje

W listopadzie zakończono kablowanie linii napowietrznej przechodzącej przez teren rozdzielni 400 kV. Umożliwiło to przeprowadzenie pierwszego formalnego odbioru  tego właśnie elementu. Odbiór prac oznacza, że zostały one wykonane prawidłowo.


W mijającym miesiącu wznowino też prace związane z budową budynku technologicznego. Budynek został zadaszony, a kolejne prace wykończeniowe są w toku. Jednocześnie prowadzono budowę aparatury pierwotnej, czyli istotnych elementów stacji.


Zakres prac prowadzonych w październiku

W październiku Wykonawca pozyskał wyłączenie ostatniej już linii napowietrznej 110 kV relacji Grudziądz - GPZ Kwidzyn Celuloza. Jednocześnie wznowiono prace przy budynku technoligicznym stacji.

Akualnie trwa montaż aparatury pierwotnej. Na ukończeniu są natomiast fundament z misą, kanały kablowe oraz montaż konstrukcji wysokiej wraz z oszynowaniem.

Ponizej prezentujemy zdjęcia z terenu stacji:SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków S.A. uległy zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firm (nazw) Spółek nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółki zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółki umów. Spółki zachowują swoje dotychczasowe adresy, numery NlP, REGON oraz numery KRS.