AKTUALNOŚCI

Powstał budynek potrzeb własnych

W marcu przywieziono i zmontowano prefabrykowany budynek, w którym docelowo zamontowane będą potrzeby własne 15 kV. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnatrz budynku.
Jednocześnie prowadzone są prace związane z budową ostatnich dwóch gałęzi nowej rozdzielnio 400 kV. Aparatura pierwotna, w tym wyłączniki, odłączniki, przekładniki prądowe jak i napięciowe, jest już w wiekszości przygotowana. Wykonano również część oczynowania. Ponadto rozpoczęto montaż powiązań kablowych, zarówno na napowietrznej części rozdzielni jak i w budynku technologicznym.
Ujemne temperatury nie wstrzymują budowy

Mimo trwających mrozów, prace na terenie SE Grudziądz postępują zgodnie z planem Wykonawcy. Wprawdzie z powodu ujemnych temperatur Wykonawca podjął decyzję o wstrzymaniu prac w zakresie układania kabli, to jednak pracownicy zostali przeniesieni do prac przy gałęziach nowobudowanej rozdzielni. Dzięki temu, trwająca budowa rozdzielni 400 kV sięga już 50% zaawansowania - 3 kompletne gałęzie rozdzielni gotowe są już do odbioru (zdjęcie 1), a kolejne prace w tym zakresie postępują. M.in. na konstrukcjach zmontowano już większość aparatury pierwotnej (zdjęcia 2 i 3)

Ponadto, w ramach osobnego zadania realizowanego przez PSE S.A, z końcem stycznia zamontowano nowy autotransformator 400/110 kV.  Jego dostawca rozpoczął prace wiązane z zabudową sprzętu.


Śnieg nie przerwał prac

Styczniowe opady śniegu nie wpłynęły na przebieg prac. W bieżącym miesiącu zakończono montaż urządzeń wysokiego napięcia na trzech gałęziach rozdzielni 400 kV, a także rozpoczęto prace związane z oszynowaniem i uziemieniem aparatury. Jednocześnie dokonano odbioru stanowisk pod nowy autotransformator wraz z drogą umożliwiającą jego transport (kontrukcje wysokie i oszynowanie górne odebrano już w grudniu), co oznacza, że wykonane elementy zostały wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń.

Wykonawca przygotowuje się ponadto do odbiorów kolejnych elementów prac. Aktualnie trwa proces przeprowadzania testów FAT urządzeń i układów obwodów wtórnych. Na poniższych zdjęciach prezentujemy szafy sterownicze, zabezpieczeniowe, które pozytywnie przeszły testy u producenta i oczekują na wjazd na budowę.

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Budowa postępuje

W listopadzie zakończono kablowanie linii napowietrznej przechodzącej przez teren rozdzielni 400 kV. Umożliwiło to przeprowadzenie pierwszego formalnego odbioru  tego właśnie elementu. Odbiór prac oznacza, że zostały one wykonane prawidłowo.


W mijającym miesiącu wznowino też prace związane z budową budynku technologicznego. Budynek został zadaszony, a kolejne prace wykończeniowe są w toku. Jednocześnie prowadzono budowę aparatury pierwotnej, czyli istotnych elementów stacji.