AKTUALNOŚCI

Budowa postępuje

W listopadzie zakończono kablowanie linii napowietrznej przechodzącej przez teren rozdzielni 400 kV. Umożliwiło to przeprowadzenie pierwszego formalnego odbioru  tego właśnie elementu. Odbiór prac oznacza, że zostały one wykonane prawidłowo.


W mijającym miesiącu wznowino też prace związane z budową budynku technologicznego. Budynek został zadaszony, a kolejne prace wykończeniowe są w toku. Jednocześnie prowadzono budowę aparatury pierwotnej, czyli istotnych elementów stacji.


Zakres prac prowadzonych w październiku

W październiku Wykonawca pozyskał wyłączenie ostatniej już linii napowietrznej 110 kV relacji Grudziądz - GPZ Kwidzyn Celuloza. Jednocześnie wznowiono prace przy budynku technoligicznym stacji.

Akualnie trwa montaż aparatury pierwotnej. Na ukończeniu są natomiast fundament z misą, kanały kablowe oraz montaż konstrukcji wysokiej wraz z oszynowaniem.

Ponizej prezentujemy zdjęcia z terenu stacji:SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków S.A. uległy zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firm (nazw) Spółek nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółki zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółki umów. Spółki zachowują swoje dotychczasowe adresy, numery NlP, REGON oraz numery KRS.
Kontynuacja prac przy konstrukcjach wysokich

W sierpniu kontynuowano prace rozpoczęte w minionym miesiącu, tj. prowadzono prace związane z budową fundamentów i samym montażem konstrukcji wysokich.


Na poniższym zdjęciu prezentujemy opisany wyżej zakres prac:

Prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem

Kolejne dwie linie zostały skablowane (linie 110kV relacji SE 400/220/110 Grudziądz Węgrowo - GPZ 110/15kV Strzemięcin oraz SE 400/220/110 Grudziądz Węgrowo - GPZ 110/15kV Kwidzyn Celuloza Tor Wschodni). Prac w tym zakresie wymaga jeszcze jedynie połączenie GPZ 110/15kV Kwidzyn Celuloza Tor Zachodni.


Powstają też kolejne fundamenty pod konstrukcje wysokie. Równolegle, rozpoczęto montaż konstrukcji wysokich i elementów odwodnienia terenu.


Na poniższym zdjęciu prezentujemy jak aktualnie wygląda teren stacji z lotu ptaka: